Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР“
Описание: „Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 250000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022200012019-11-12 16:22:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2019-11-12 16:23:56
000012019022200022019-11-12 16:22:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2019-11-12 16:23:56
000012019022200032019-11-12 16:22:15документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-11-12 16:23:57
000012019022200042019-11-12 16:22:15проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2019-11-12 16:23:57
000012019022200052019-11-12 16:22:15проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-11-12 16:23:58
000012019022200062019-11-12 16:22:15документация за участие в процедуритеОбразци за участие2019-11-12 16:23:58
000012019022200072019-11-12 16:22:15документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП)2019-11-12 16:23:58
000012019022200082019-12-10 16:24:35ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2019-12-10 16:24:42
000012019022200092019-12-23 11:25:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12019-12-23 11:46:05
000012019022200152019-12-23 11:48:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22019-12-23 11:48:49
000012019022200162019-12-23 12:15:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32019-12-23 12:15:46
000012019022200172019-12-23 12:15:40решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №ОП-01-313/23.12.2019 г. 2019-12-23 12:15:53
000012019022200182020-04-02 17:03:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-02/26.03.2020 г. с "Еволинк" АД2020-04-02 17:03:16
000012019022200192020-04-02 17:03:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 към Договор № 92-02/26.03.2020 г. с "Еволинк" АД2020-04-02 17:03:20
000012019022200202020-04-02 17:03:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 2 към Договор № 92-02/26.03.2020 г. с "Еволинк" АД2020-04-02 17:03:26
000012019022200212020-04-02 17:03:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 към Договор № 92-02/26.03.2020 г. с "Еволинк" АД2020-04-02 17:03:29
000012019022200222020-04-02 17:03:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 към Договор № 92-02/26.03.2020 г. с "Еволинк" АД2020-04-02 17:03:35
000012019022200232020-04-02 17:03:10решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2020-04-02 17:03:39