Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали – офис материали“
Описание: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали – офис материали“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 90000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022300012020-01-06 17:02:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2020-01-07 09:23:54
000012019022300022020-01-06 17:02:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2020-01-07 09:23:54
000012019022300032020-01-06 17:02:18документация за участие в процедуритеДокументация за участие2020-01-07 09:23:55
000012019022300042020-01-06 17:02:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2020-01-07 09:23:55
000012019022300052020-01-06 17:02:18проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2020-01-07 09:23:55
000012019022300062020-01-06 17:02:18документация за участие в процедуритеОбразци за участие2020-01-07 09:23:56
000012019022300072020-01-07 09:23:06документация за участие в процедуритеЕдинен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП)2020-01-07 09:23:56
000012019022300082020-01-16 09:56:46разясненията по документациите за участиеРазяснение № 20-14/15.01.2020 г. 2020-01-16 09:56:53
000012019022300092020-01-16 09:58:09разясненията по документациите за участиеРазяснение № 20-15/15.01.2020 г. 2020-01-16 09:58:14
000012019022300102020-02-11 10:54:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-02-11 10:54:34
000012019022300112020-02-17 15:32:45ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-02-17 15:32:50
000012019022300122020-02-21 14:28:13ДРУГОИскане за подробна писмена обосновкаИскане за подробна писмена обосновка2020-02-21 14:28:18
000012019022300132020-03-12 13:13:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-03-12 13:18:30
000012019022300152020-03-12 13:13:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22020-03-12 13:13:12
000012019022300162020-03-12 13:13:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32020-03-12 13:13:16
000012019022300172020-03-12 13:16:01решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 90-02/11.03.2020 г. 2020-03-12 13:16:07