Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Авариен ремонт на сградата на БНР за Лентохранилище – Боровец”
Описание: „Авариен ремонт на сградата на БНР за Лентохранилище – Боровец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 269592.94 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022500012019-11-20 17:08:32покана по чл. 191 от ЗОППокана по чл. 191 от ЗОП2019-11-20 17:09:39
000012019022500022019-11-20 17:08:32проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация2019-11-20 17:09:40
000012019022500032019-11-20 17:08:32проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация № 22019-11-20 17:09:41
000012019022500042019-11-20 17:08:32ДРУГООбразциОбразци 2019-11-20 17:09:41
000012019022500052019-11-20 17:08:32ДРУГООбразци - КСС Лентохранилищебразци - КСС Лентохранилище2019-11-20 17:09:41
000012019022500062019-11-20 17:08:32ДРУГООбразци - КСС_Блок АОбразци - КСС_Блок А2019-11-20 17:09:42
000012019022500072019-11-27 15:18:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите2019-11-27 15:18:41
000012019022500082019-12-04 16:08:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-47/ 27.11.2019 г. с "Динатстрой" ООД2019-12-04 16:08:46