Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на РРС Варна на БНР“
Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на РРС Варна на БНР
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019022500012019-12-05 15:53:27решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2019-12-05 15:53:50
000012019022500022020-03-04 11:00:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-01/ 20.02.2020 г. с "Енерго - Про Продажби" АД2020-03-04 11:00:36
000012019022500032020-03-04 11:00:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2020-03-04 11:00:40