Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Описание: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 41000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020022800012020-02-25 14:28:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2020-02-25 14:29:57
000012020022800022020-04-13 12:54:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 80-23/ 02.04.2020 г. с "Център за градска мобилност" ЕАД2020-04-13 12:54:20
000012020022800032020-04-13 12:54:14решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за възложена поръчка2020-04-13 12:54:26