Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Описание: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 41000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020022800012020-02-25 14:28:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление2020-02-25 14:29:57