Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“
Описание: „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 500000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020022900012020-05-05 11:35:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2020-05-05 11:36:42
000012020022900022020-05-05 11:35:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2020-05-05 11:36:42
000012020022900032020-05-05 11:35:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие2020-05-05 11:36:43
000012020022900042020-05-05 11:35:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2020-05-05 11:36:43
000012020022900052020-05-05 11:35:44проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2020-05-05 11:36:43
000012020022900062020-05-05 11:35:44документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2020-05-05 11:36:44
000012020022900072020-05-05 11:35:44документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)2020-05-05 11:36:44