Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР“
Описание: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 420000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020023000012020-04-02 13:19:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2020-04-02 13:23:11
000012020023000022020-04-02 13:19:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка2020-04-02 13:23:11
000012020023000032020-04-02 13:19:10документация за участие в процедуритеДокументация за участие2020-04-02 13:23:12
000012020023000042020-04-02 13:19:10проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехнически спецификации 2020-04-02 13:23:12
000012020023000052020-04-02 13:19:10проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка 2020-04-02 13:23:12
000012020023000062020-04-02 13:19:10документация за участие в процедуритеОбразци за участие 2020-04-02 13:23:13
000012020023000072020-04-02 13:19:10документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)2020-04-02 13:23:13
000012020023000082020-05-08 15:48:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП2020-05-08 15:48:22
000012020023000092020-05-08 15:57:36ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2020-05-08 15:57:39
000012020023000102020-05-26 15:14:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2020-05-26 15:14:46
000012020023000112020-05-26 15:14:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2020-05-26 15:14:51
000012020023000122020-05-26 15:14:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2020-05-26 15:14:55
000012020023000132020-05-26 15:14:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на комисията 2020-05-26 15:15:00
000012020023000142020-05-26 15:14:41решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2020-05-26 15:15:04
000012020023000152020-07-14 15:27:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 92-05/15.06.2020 г.2020-07-14 15:27:20
000012020023000162020-07-14 15:27:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 1 2020-07-14 15:27:23
000012020023000172020-07-14 15:27:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 22020-07-14 15:27:28
000012020023000182020-07-14 15:27:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 32020-07-14 15:27:31
000012020023000192020-07-14 15:27:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 42020-07-14 15:27:36
000012020023000202020-07-14 15:30:29решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за възложена поръчка2020-07-14 15:30:34
000012020023000212020-07-14 15:30:29решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за възложена поръчка2020-07-14 15:30:39
000012020023000222020-07-14 15:30:29решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за възложена поръчка2020-07-14 15:30:44
000012020023000232021-07-14 15:41:38решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеОбявление за приключване на договор2021-07-14 15:41:43