Българско национално радио

Възложител: Българско национално радио
Име: „Доставка и гаранционна поддръжка на мобилни телефонни апарати за нуждите на БНР“
Описание: „Доставка и гаранционна поддръжка на мобилни телефонни апарати за нуждите на БНР“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 35000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020023400012020-05-21 14:10:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП2020-05-21 14:12:23
000012020023400022020-05-21 14:10:41ДРУГОИнформация за публикувана Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2020-05-21 14:12:23
000012020023400032020-05-21 14:10:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2020-05-21 14:12:24
000012020023400042020-05-21 14:10:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация 2020-05-21 14:12:24
000012020023400052020-05-21 14:10:41проект на техническите спецификации и методиката за оценкаМетодика за оценка2020-05-21 14:12:24
000012020023400062020-05-21 14:10:41документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-05-21 14:12:25
000012020023400072020-05-21 14:10:41документация за участие в процедуритеЕлектронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)2020-05-21 14:12:25