Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180014 04870-2018-0001111-6710-18.09.2018 Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“. Срокът на изпълнението на поръчката е до 5 (пет) месеца, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител, както и едногодишна гаранционна поддръжка на обновения продукт – Информационна система на НСЦРЛП. Поръчката има за цел да разшири функционалните възможности на внедрената и функционираща Информационна система, чрез която се обслужват административните процедури по поддръжка на регистрите на НСЦРЛП, осигурява се публичен достъп до регистрите и модулите за предоставяне на електронни административни услуги, съгласно Закона за електронно управление. Очакваният резултат след изпълнение на поръчката е надграждане на Информационната система, нейното тестване и внедряване, обучение и едногодишно гаранционно обслужване.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена83300.0072267000BG4112018-09-18 14:12:432018-10-11 17:30:002018-09-18 15:03:3783000.00
000012014000204870-2014-0001Избор на изпълнител по обществена поръчка„Извършване на пълен реинженеринг на административната дейност на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) с цел преход към извършване на административната дейност по обработка на информацията изцяло в електронна форма. Доставка на АИС, създаване и внедряване на средства за достъп до регистирте на НСЦРЛП, вкл. ПЛС".ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 72200000, 72212610 2014-11-17 17:27:042015-01-05 17:00:002014-11-18 11:09:46438333.00