Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014000204870-2014-0001Избор на изпълнител по обществена поръчка„Извършване на пълен реинженеринг на административната дейност на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) с цел преход към извършване на административната дейност по обработка на информацията изцяло в електронна форма. Доставка на АИС, създаване и внедряване на средства за достъп до регистирте на НСЦРЛП, вкл. ПЛС".ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 72200000, 72212610 2014-11-17 17:27:042015-01-05 17:00:002014-11-18 11:09:46438333.00