Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Име: „Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“ в две обособени позиции
Описание: „Споделяне на добри практики в събирането на данни и отчитане на резултата за ефективността на иновативните лекарствени продукти в медицинската практика при разходване на публични средства“ в две обособени позиции. Обучението се реализира по проект„Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), изпълняван/а от бенефициент Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 24490.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001600012018-11-26 13:44:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-11-26 13:44:21
000012018001600022018-11-26 13:44:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-11-26 13:44:54
000012018001600032018-11-26 13:45:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-11-26 13:45:23
000012018001600042018-11-26 13:45:58документация за участие в процедуритеТехническа спецификация по обсобена позиция 12018-11-26 13:45:58
000012018001600052018-11-26 13:46:14документация за участие в процедуритеТепническа спецификация по обособена позиция 22018-11-26 13:46:14
000012018001600062018-11-26 13:46:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позция 12018-11-26 13:46:30
000012018001600072018-11-26 17:49:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позция 22018-11-26 17:49:52
000012018001600082018-11-26 13:47:38документация за участие в процедуритеОбразец 12018-11-26 13:47:38
000012018001600092018-11-26 13:47:56документация за участие в процедуритеОбразец 2.1.2018-11-26 13:47:56
000012018001600102018-11-26 13:48:09документация за участие в процедуритеОразец 2.2.2018-11-26 13:48:09
000012018001600112018-11-26 13:48:24документация за участие в процедуритеОбразец 3.1.2018-11-26 13:48:24
000012018001600122018-11-26 13:48:43документация за участие в процедуритеОбразец 3.2.2018-11-26 13:48:43
000012018001600132018-11-26 13:48:55документация за участие в процедуритеОбразец 42018-11-26 13:48:55
000012018001600142018-11-26 13:49:06документация за участие в процедуритеОбразец 52018-11-26 13:49:06
000012018001600152018-11-26 13:49:20документация за участие в процедуритеОбразец 62018-11-26 13:49:20
000012018001600162018-11-26 13:49:35документация за участие в процедуритеОбразец 72018-11-26 13:49:35
000012018001600172018-11-26 13:33:51решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на обявление за измнение или допълнителна информация2018-11-26 13:33:57
000012018001600182018-12-07 15:00:32разяснения по условията на процедуратаОтговор на разяснение с Рег.№ 111-8825/04.12.2018 г.2018-12-07 15:00:39
000012018001600202018-12-31 13:49:36разяснения по условията на процедуратаОтговор-разяснение с Рег. № 111-9571/31.12.2018 г.2018-12-31 13:49:43
000012018001600212019-01-04 11:50:21решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № РД-10-1 от 04.01.2019 г. за прекратяване на процедура "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП2019-01-04 11:50:26
000012018001600222019-01-04 13:43:06ДРУГОДоклад на комисията, назначена със Заповед № РД-13-1/03.01.2019 г.Доклад на комисията2019-01-04 13:43:12
000012018001600232019-01-15 15:49:55решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПОбявление за прекратяване на процедура (ID на документа 888563)2019-01-15 15:50:02