Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Строително монтажни работи по проект " Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 „ , гр.Твърдица, общ.Твърдица”
Описание: „Строително монтажни работи по проект " Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 „ , гр.Твърдица, общ.Твърдица”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000800012014-12-08 11:11:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2014-12-08 11:11:54