Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на община Твърдица и основен ремонт на общински пътища на територията на община Твърдица”
Описание: „Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на община Твърдица и основен ремонт на общински пътища на територията на община Твърдица”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 278483.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001100012014-12-08 15:29:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2014-12-08 15:29:52
000012014001100022014-12-17 11:16:09ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2014-12-17 11:17:09
000012014001100032014-12-18 16:35:57Приключване на процедуратаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2014-12-18 16:36:38
000012014001100042014-12-19 10:15:30ДРУГОГаранции за участие и изпълнениеГаранции за участие и изпълнение2014-12-19 10:16:50
000012014001100052015-01-30 11:36:12ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-01-30 11:36:33