Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Рехабилитация на общински път SLV 1030, SLV 3120 и SLV 1112 в община Твърдица”
Описание: „Рехабилитация на общински път SLV 1030, SLV 3120 и SLV 1112 в община Твърдица”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3131924.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001200012014-12-08 15:43:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2014-12-08 15:43:51
000012014001200022014-12-17 11:20:29ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2014-12-17 11:21:15
000012014001200032015-10-19 10:31:04ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-10-19 10:32:44
000012014001200042015-11-25 10:06:19ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-11-25 10:06:51
000012014001200052015-11-25 15:13:20ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-11-25 15:14:38