Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Управление на Проект „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица“
Описание: Управление на Проект „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 40486.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001300012014-12-08 16:05:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2014-12-09 10:59:46
000012014001300022015-10-19 10:37:05ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-10-19 10:37:32
000012014001300032015-11-25 15:02:32ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-11-25 15:04:01