Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица”
Описание: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 59650.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001400012014-12-08 16:13:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2014-12-09 10:59:55
000012014001400022015-11-25 15:43:57ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-11-25 15:45:10
000012014001400032015-11-25 15:43:57ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-11-25 15:45:14