Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: "Избор на изпълнители за организация и провеждане на обучения по проект "Община Твърдица - компетентна общинска администрация", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; Обособена позиция №2: Обучение по английски ез
Описание: "Избор на изпълнители за организация и провеждане на обучения по проект "Община Твърдица - компетентна общинска администрация", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; Обособена позиция №2: Обучение по английски език; Обособена позиция №3 Обучение по информационни технологии"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 56166.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001600012014-12-11 14:08:18ДРУГОПублична поканаПублична покана2014-12-11 14:36:38
000012014001600022014-12-11 14:08:18документация за участие в процедуритеДокументация за участие2014-12-11 14:36:40
000012014001600032014-12-12 11:20:38Прекратяване на процедуратаСъобщение за прекратяване2014-12-12 11:20:48