Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица”
Описание: „Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40470.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001800012015-01-26 10:01:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-01-26 11:35:36
000012015001800022015-01-26 10:01:53документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-01-26 11:35:36
000012015001800032015-02-10 09:51:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията2015-02-10 09:52:12
000012015001800042015-02-17 10:01:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-02-17 10:01:26
000012015001800052016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:31
000012015001800062016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:36
000012015001800072016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:39
000012015001800082016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:43
000012015001800092016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:46
000012015001800102016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:50
000012015001800112016-12-15 09:39:45ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-15 09:40:54
000012015001800122016-12-19 14:21:00ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-19 14:21:29
000012015001800132017-03-17 11:44:44ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-03-17 11:45:33
000012015001800142017-04-20 17:05:48ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-04-20 17:06:23