Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: "Строително-монтажни работи по проект № 20/322/00792 от 27.11.2012 г. „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони
Описание: Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица : гр. Твърдица, гр. Шивачево, с. Близнец, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Червенаково, с. Жълт бряг, с. Оризари, с. Сборище, с. Сърцево.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1899244.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002100012015-03-09 10:43:02ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-03-09 11:27:34
000012015002100022015-03-09 10:43:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-03-09 11:27:35
000012015002100032015-03-09 11:30:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към сключен договор2015-03-09 11:34:47
000012015002100042015-03-09 11:32:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към сключен договор2015-03-09 11:34:52
000012015002100052015-03-09 11:33:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към сключен договор2015-03-09 11:34:55
000012015002100062015-03-09 11:33:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към сключен договор2015-03-09 11:34:58
000012015002100072015-03-18 16:51:07ДРУГОСправка на датите на освобождаване на гаранциите за участиеСправка на датите на освобождаване на гаранциите за участие2015-03-18 16:52:02
000012015002100082015-05-15 15:02:00ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-05-15 15:03:30
000012015002100092015-11-19 13:15:09ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-11-19 13:15:35
000012015002100102015-12-02 16:13:34ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-12-02 16:14:43
000012015002100112015-12-17 16:09:26ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-12-17 16:09:32