Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Твърдица”, както следва: Обособена позиция № 1 – Общински пътища Обособена позиция № 2 – Общински улици
Описание: „Основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Твърдица”, както следва: Обособена позиция № 1 – Общински пътища: 1.Път 53449/ III – 662 Баня-Твърдица -/ Шивачево 2.Път 53421/ III – 662 Баня-Твърдица -/ Сборище – Шивачево – общинска граница Твърдица /Твърдица-Сливен/ - Селименово - Чинтулово 3.Път 53451/ III – 662 Баня – ощинска граница / Нова Загора – Твърдица / - Червенаково – Близнец – общинска граница / Твърдица – Сливен / - Бинкос 4.Път 53038, М5, М1 – Жълт бряг – ж.п. гара Чумерна – Боров дол – Шешкинград – Твърдишки проход 5.Път 53034 Бяла – Градско – общинска граница / Сливен – Твърдица / - Жълт бряг – ж.п. гара Чумерна 6.Път 53036/ III – 662 Градско – Бяла паланка 7.Път 53448 Баня – яз. Жребчево – общинска граница – ж.п. гара Твърдица 8.Път 53425 Шивачево – ж.п. гара Шивачево - Близнец 9.Път 53446 Баня – Твърдица - Оризаре 10.Път 66016/ III – Баня – Бинкос / Близнец - Сърцево Обособена позиция № 2 – Общински улици: Град Твърдица, гр. Шивачево, с. Сборище, с. Близнец, с. Оризари, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Боров дол, с. Червенаково.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1263000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002200012015-03-18 15:33:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-03-18 15:44:23
000012015002200032015-03-18 15:34:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-03-18 15:44:23
000012015002200032015-03-18 15:37:08документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-03-18 15:44:24
000012015002200042015-04-01 16:31:37решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна2015-04-01 16:31:46
000012015002200052015-04-02 15:36:25разясненията по документациите за участиеРазяснение 12015-04-02 15:38:06
000012015002200062015-04-02 15:36:25разясненията по документациите за участиеРазяснение 22015-04-02 15:37:31
000012015002200072015-04-03 15:26:32разясненията по документациите за участиеРазяснение 32015-04-03 15:27:50
000012015002200082015-04-06 15:14:15разясненията по документациите за участиеРазяснение 42015-04-06 15:14:35
000012015002200092015-05-19 16:24:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2015-05-19 16:25:48
000012015002200102015-06-01 16:15:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2015-06-01 16:15:49
000012015002200112015-06-01 16:47:14ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертитеСъобщение относно отварянето на офертите2015-06-01 16:47:52
000012015002200122015-06-17 16:40:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2015-06-17 16:41:47
000012015002200132015-06-17 16:47:06решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2015-06-17 16:47:48
000012015002200142015-08-04 11:49:14ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-08-04 11:49:56
000012015002200152015-08-04 13:37:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-08-04 13:39:53
000012015002200162015-08-19 16:14:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №12015-08-19 16:15:05
000012015002200172015-08-19 16:14:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за обособена позиция №12015-08-19 16:15:09
000012015002200182015-08-19 16:20:40ДРУГОСправка на датите за освобождаване на гаранциите за участиеСправка на датите за освобождаване на гаранциите за участие2015-08-19 16:21:29
000012015002200192015-08-20 11:35:16ДРУГОИнформация за сключен договор за обособена позиция №1Информация за сключен договор за обособена позиция №12015-08-20 11:36:04
000012015002200202016-05-19 15:38:37ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-05-19 15:39:13
000012015002200212016-06-15 09:53:00ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-06-15 09:53:33
000012015002200222016-09-20 10:03:44ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-09-20 10:04:08
000012015002200232016-10-18 14:53:46ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-10-18 14:54:11
000012015002200242016-11-29 16:10:34ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-11-29 16:11:01
000012015002200252016-12-19 14:28:42ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-19 14:28:59