Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект „Ремонтни работи на покривна конструкция на читалищна сграда „Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица“
Описание: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект „Ремонтни работи на покривна конструкция на читалищна сграда „Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 34440.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002400012015-05-20 14:05:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-05-20 14:06:12
000012015002400022015-05-20 14:05:15документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-05-20 14:06:12
000012015002400032015-06-12 22:03:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-06-12 22:03:24
000012015002400042015-06-22 09:44:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-06-22 09:45:45
000012015002400052015-06-22 09:44:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-06-22 09:45:48