Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Твърдица
Описание: Доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Твърдица
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 46000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600012015-06-09 23:04:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-06-09 23:06:09
000012015002600022015-06-09 23:04:24документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-06-09 23:06:10
000012015002600032015-06-16 15:19:33ДРУГОСъобщение за прекратяванеСъобщение за прекратяване2015-06-16 15:20:06