Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Твърдица
Описание: „Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Твърдица, по следните обособени позиции: Обособена позиция I: сграда на ул. „Княз Борис I”, № 73-75; Обособена позиция ІІ: сграда на ул. „Княз Борис I”, бл. 52, вх. А, Б, В
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600012015-06-10 21:30:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-06-10 21:31:11
000012015002600022015-06-10 21:30:07документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-06-10 21:31:12
000012015002600042015-06-25 16:11:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-06-25 16:15:20
000012015002600042015-06-30 09:08:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №12015-06-30 09:09:20
000012015002600052015-06-30 09:08:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №22015-06-30 09:09:23
000012015002600062015-09-16 10:06:12ДРУГОГаранция за изпълнение на договорГаранция за изпълнение на договор2015-09-16 10:06:45