Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Твърдица
Описание: Доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Твърдица
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 46000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002700012015-06-17 08:49:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-06-17 08:50:00
000012015002700022015-06-17 08:49:06документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-06-17 08:50:00
000012015002700032015-07-01 14:31:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-07-01 14:31:36
000012015002700042015-07-15 10:45:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-07-15 10:45:14