Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”
Описание: Обект на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2333550.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002700012015-07-16 22:07:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-07-16 22:10:24
000012015002700022015-07-16 22:07:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-07-16 22:10:24
000012015002700032015-07-16 22:07:52документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-07-16 22:10:25
000012015002700042015-07-30 15:42:00решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна2015-07-30 15:44:37
000012015002700052015-07-30 15:44:09документация за участие в процедуритеПриложение към Документация за участие2015-07-30 15:44:41
000012015002700062015-08-07 14:38:30ДРУГОРешение за прекратяване на поръчкатаРешение за прекратяване на поръчката2015-08-07 14:39:15