Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”
Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2438850.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002800012015-08-18 16:44:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-08-18 16:48:52
000012015002800022015-08-18 16:44:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-08-18 16:48:53
000012015002800032015-08-18 16:44:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-08-18 16:48:53
000012015002800042015-08-19 08:31:07документация за участие в процедуритеПриложение към документацията за участие - част 1 от 42015-08-19 08:31:44
000012015002800052015-08-19 08:31:07документация за участие в процедуритеПриложение към документацията за участие - част 2 от 42015-08-19 08:31:40
000012015002800062015-08-19 08:31:07документация за участие в процедуритеПриложение към документацията за участие - част 3 от 42015-08-19 08:31:37
000012015002800072015-08-19 08:31:07документация за участие в процедуритеПриложение към документацията за участие - част 4 от 42015-08-19 08:31:33
000012015002800082015-09-25 08:59:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2015-09-25 09:00:34
000012015002800092015-09-28 16:46:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2015-09-28 16:47:53
000012015002800102015-09-28 16:46:12ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертитеСъобщение относно отварянето на офертите2015-09-28 16:48:13
000012015002800112015-10-02 13:16:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2015-10-02 13:17:17
000012015002800122015-10-02 13:16:25решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2015-10-02 13:17:21
000012015002800132015-11-24 16:16:24ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-11-24 16:19:13
000012015002800142015-11-24 16:16:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №12015-11-24 16:19:19
000012015002800152015-11-24 16:16:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за обособена позиция №12015-11-24 16:19:23
000012015002800162015-11-24 16:16:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №22015-11-24 16:19:27
000012015002800172015-11-24 16:16:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за обособена позиция №22015-11-24 16:19:30
000012015002800182015-12-02 16:21:36ДРУГОСправка на датите за връщане на гаранции за участиеСправка на датите за връщане на гаранции за участие2015-12-02 16:22:13
000012015002800192017-04-12 16:29:41ДРУГОинформация за изпълнен договоринформация за изпълнен договор2017-04-12 16:30:13