Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
Описание: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003000012015-10-06 11:01:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-10-06 11:02:02
000012015003000022015-10-06 11:01:17документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-10-06 11:02:03
000012015003000032015-12-14 09:55:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-12-14 09:56:54
000012015003000042015-12-15 11:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-12-15 11:55:21
000012015003000052015-12-15 11:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-12-15 11:55:28
000012015003000062015-12-15 11:54:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договорите2015-12-15 11:55:33