Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”
Описание: Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване на „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2015-2016 г. – община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 34000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003100012015-10-07 09:28:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-10-07 09:30:26
000012015003100022015-10-07 09:28:26документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-10-07 09:30:27
000012015003100032015-10-27 14:49:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-10-27 14:50:44
000012015003100042015-10-28 11:22:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-10-28 11:23:21