Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за: „Реконструкция на местен път Т1 от м. Циганска поляна до хижа Чумерна (от км 0+680 до км 2+384.79)“
Описание: „Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за: „Реконструкция на местен път Т1 от м. Циганска поляна до хижа Чумерна (от км 0+680 до км 2+384.79)“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003200012015-12-04 14:35:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2015-12-04 14:35:47
000012015003200022015-12-04 14:35:31документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-12-04 14:35:48
000012015003200032015-12-17 11:04:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2015-12-17 11:05:19
000012015003200042015-12-17 13:43:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-12-17 13:43:54