Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Избор на проектанти за изработване на технически проекти за кандидатстване на Община Твърдица по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи за: „Реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Твърдица“
Описание: „Избор на проектанти за изработване на технически проекти за кандидатстване на Община Твърдица по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи за: „Реконструкция и рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Твърдица“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 275000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003300012015-12-23 10:22:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-12-23 10:25:02
000012015003300022015-12-23 10:22:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2015-12-23 10:25:04
000012015003300032015-12-23 10:22:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-12-23 10:25:04
000012015003300042016-02-29 10:24:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2016-02-29 10:24:41
000012015003300052016-05-15 20:37:27ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертитеСъобщение относно отварянето на офертите2016-05-15 20:38:13
000012015003300062016-05-19 15:30:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2016-05-19 15:30:44
000012015003300072016-06-17 08:15:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2016-06-17 08:16:20
000012015003300082016-06-20 10:54:43ДРУГОРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител2016-06-20 10:55:14
000012015003300092016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №12016-08-15 11:29:05
000012015003300102016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за обособена позиция №12016-08-15 11:29:09
000012015003300112016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №22016-08-15 11:29:13
000012015003300122016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за обособена позиция №22016-08-15 11:29:17
000012015003300132016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №32016-08-15 11:29:21
000012015003300142016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за обособена позиция №32016-08-15 11:29:26
000012015003300152016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор за обособена позиция №42016-08-15 11:29:31
000012015003300162016-08-15 11:27:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за обособена позиция №42016-08-15 11:29:35
000012015003300172016-08-15 11:27:53ДРУГОСправка на датите за освобождаване на гаранции за участиеСправка на датите за освобождаване на гаранции за участие2016-08-15 11:29:40
000012015003300182016-08-15 11:27:53ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2016-08-15 11:29:44