Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица" по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”
Описание: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица" по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 150000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003400012016-01-11 15:32:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-01-11 15:33:17
000012016003400022016-01-11 15:32:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-01-11 15:33:18
000012016003400032016-01-11 15:32:09документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-01-11 15:33:18
000012016003400042016-01-22 15:54:36разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията2016-01-22 15:54:42
000012016003400052016-02-03 08:31:04разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията2016-02-03 08:31:36
000012016003400062016-03-11 11:03:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2016-03-11 11:03:47
000012016003400072016-05-09 18:48:40ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертитеСъобщение относно отварянето на офертите2016-05-09 18:49:03
000012016003400082016-05-10 10:03:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2016-05-10 10:03:57
000012016003400092016-05-18 13:58:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2016-05-18 13:59:23
000012016003400102016-05-18 13:58:29ДРУГОРешение за класиране на участниците и избор на изпълнителРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2016-05-18 13:59:26
000012016003400112016-07-11 15:08:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-07-11 15:12:47
000012016003400122016-07-11 15:11:49ДРУГОСправка на датите за освобождаване на гаранции за участиеСправка на датите за освобождаване на гаранции за участие2016-07-11 15:12:56