Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление и за зареждане с горива на служебните автомобилите на Община Твърдица
Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление и за зареждане с горива на служебните автомобилите на Община Твърдица
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003500012016-01-12 09:07:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-01-12 09:07:59
000012016003500022016-02-01 11:06:32ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2016-02-01 11:06:57
000012016003500032016-02-01 11:06:32ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2016-02-01 11:07:01
000012016003500042016-02-01 11:06:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-02-01 11:07:05
000012016003500052016-02-01 11:06:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-02-01 11:07:09
000012016003500062016-04-21 16:53:29ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-04-21 16:54:03
000012016003500072016-04-21 16:53:29ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-04-21 16:54:06
000012016003500082016-05-19 15:41:44ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-05-19 15:42:11
000012016003500092016-06-15 09:49:12ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-06-15 09:49:37
000012016003500102016-07-18 11:41:20ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-07-18 11:41:53
000012016003500112016-08-19 14:13:47ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-08-19 14:14:15
000012016003500122016-09-20 09:58:32ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-09-20 09:58:54
000012016003500132016-10-18 14:50:48ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-10-18 14:51:13
000012016003500142016-11-29 16:07:19ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-11-29 16:07:40
000012016003500152016-11-29 16:07:19ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-11-29 16:07:43
000012016003500162016-12-19 14:24:23ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2016-12-19 14:24:31
000012016003500172017-02-17 15:31:10ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-02-17 15:32:00
000012016003500182017-02-17 15:31:10ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-02-17 15:32:18
000012016003500192017-03-17 11:41:12ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-03-17 11:41:44
000012016003500202017-03-17 11:41:12ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-03-17 11:41:47
000012016003500212017-04-20 17:01:02ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-04-20 17:01:33
000012016003500222017-04-20 17:03:07ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-04-20 17:03:17
000012016003500232017-05-17 15:50:40ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-05-17 15:51:10
000012016003500242017-05-17 15:50:40ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-05-17 15:51:16
000012016003500252017-06-19 08:34:40ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2017-06-19 08:35:31