Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Ремонт и преустройство сградата на общежитие на минен техникум - общинска собственост, в общинска административна сграда“ Обособена позиция 2: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане на параклис“
Описание: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Ремонт и преустройство сградата на общежитие на минен техникум - общинска собственост, в общинска административна сграда“ Обособена позиция 2: “Проектиране и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на гробищен парк и изграждане на параклис“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003700012016-03-02 13:26:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2016-03-02 13:27:33
000012016003700022016-03-02 13:26:36документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-03-02 13:27:33
000012016003700032016-03-12 13:00:35разясненията по документациите за участиеРазяснение 12016-03-12 13:01:11
000012016003700042016-04-11 08:27:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-04-11 08:28:37
000012016003700052016-04-22 13:39:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-04-22 13:39:56
000012016003700062016-04-22 13:39:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 432016-04-22 13:39:59
000012016003700072016-04-22 13:39:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 432016-04-22 13:40:03
000012016003700082016-04-22 13:39:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-04-22 13:40:06
000012016003700092016-04-22 13:39:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 442016-04-22 13:40:09
000012016003700102016-04-22 13:39:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 442016-04-22 13:40:12
000012016003700112018-03-19 14:31:11ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки Информация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки 2018-03-19 14:31:17