Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица
Описание: Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 14000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003800012016-03-14 16:02:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2016-03-14 16:03:39
000012016003800022016-03-14 16:02:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-03-14 16:03:40
000012016003800032016-03-29 14:31:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-03-29 14:32:09
000012016003800042016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-04-13 09:15:18
000012016003800052016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-04-13 09:15:26
000012016003800062016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договорите2016-04-13 09:15:53
000012016003800072016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договорите2016-04-13 09:15:57
000012016003800082016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договорите2016-04-13 09:16:01
000012016003800092016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договорите2016-04-13 09:16:45
000012016003800102016-04-13 09:14:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договорите2016-04-13 09:16:48