Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Инженеринг за ремонт и реконструкция на сградата на пенсионерски клуб ВАЕЛ- гр. Твърдица“
Описание: „Инженеринг за ремонт и реконструкция на сградата на пенсионерски клуб ВАЕЛ- гр. Твърдица“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003900012016-03-16 08:29:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2016-03-16 08:30:48
000012016003900022016-03-16 08:29:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-03-16 08:30:48
000012016003900032016-05-05 14:33:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-05-05 14:33:43
000012016003900042016-05-14 09:56:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-05-14 09:57:24
000012016003900052016-05-14 10:48:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор2016-05-14 10:48:45