Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Неофит Рилски” -гр. Твърдица
Описание: „Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Неофит Рилски” -гр. Твърдица"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 90000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016003900012016-04-14 15:45:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-04-14 15:47:58
000012016003900022016-04-14 15:45:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-04-14 15:47:59
000012016003900032016-04-14 15:45:35документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-14 15:47:59
000012016003900042016-05-10 10:25:34ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертитеСъобщение относно отварянето на офертите2016-05-10 10:25:55
000012016003900052016-11-24 10:39:37ДРУГОРешение за прекратяване на поръчкатаРешение за прекратяване на поръчката2016-11-24 10:39:58