Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – ШИВАЧЕВО, ДВУИ, ДВПР И ДНЕВЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С. СБОРИЩЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”
Описание: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – ШИВАЧЕВО, ДВУИ, ДВПР И ДНЕВЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С. СБОРИЩЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004000012016-07-14 11:54:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-07-14 14:22:28
000012016004000022016-07-14 11:54:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-07-14 14:22:29
000012016004000032016-07-14 11:54:13документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-07-14 14:22:29
000012016004000042016-07-14 11:54:13документация за участие в процедуритеСправка САПИ2016-07-14 14:22:30
000012016004000052016-07-28 16:39:03ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2016-07-28 16:40:46
000012016004000062016-07-28 16:39:03документация за участие в процедуритеДокументация за участие - актуална2016-07-28 16:40:50
000012016004000072016-07-28 16:39:03ДРУГОПисмо до заинтересуваните лицаПисмо до заинтересуваните лица2016-07-28 16:40:53
000012016004000082016-07-28 16:46:33документация за участие в процедуритеСправка САПИ2016-07-28 16:46:58
000012016004000092016-09-30 15:11:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2016-09-30 15:12:31
000012016004000102016-10-10 08:59:04ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-10-10 08:59:30
000012016004000112016-10-24 15:06:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2016-10-24 15:09:36
000012016004000122016-10-24 15:06:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2016-10-24 15:09:42
000012016004000132016-10-24 15:06:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.60 от ППЗОП2016-10-24 15:09:46
000012016004000142016-10-24 15:06:26ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2016-10-24 15:09:49
000012016004000152016-12-15 13:24:24ДРУГОЖалба до КЗКЖалба до КЗК2016-12-15 13:25:01
000012016004000162016-12-15 13:24:24ДРУГОРешение на КЗКРешение на КЗК2016-12-15 13:25:05
000012016004000172016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:19
000012016004000182016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:23
000012016004000192016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:27
000012016004000202016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:30
000012016004000212016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:35
000012016004000222016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:38
000012016004000232016-12-22 15:55:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-12-22 15:56:43
000012016004000242016-12-27 10:07:03ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2016-12-27 10:07:35
000012016004000252017-03-29 11:33:06допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекси към договори 86, 87, 88, 89, 90, 91 и 922017-03-29 11:33:48