Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЛИЗИНГ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА"
Описание: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЛИЗИНГ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004200012016-10-04 16:53:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-10-04 16:53:51
000012016004200022016-10-04 16:53:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-10-04 16:53:51
000012016004200032016-10-04 16:53:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-10-04 16:53:52
000012016004200042016-10-31 11:03:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-10-31 11:03:30
000012016004200052016-11-01 15:52:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2016-11-01 15:53:20
000012016004200062016-11-04 16:14:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2016-11-04 16:15:28
000012016004200072016-11-04 16:14:00ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2016-11-04 16:15:31
000012016004200082016-12-27 10:04:10ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2016-12-27 10:04:37
000012016004200092017-04-04 16:48:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-04-04 16:49:25