Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 г. – ОБЩИНА ТВЪРДИЦА"
Описание: Община Твърдица провежда обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда Глава двадесет и шеста от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.3, т.2 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2016-2017 г. – Община Твърдица".
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004500012016-10-20 15:48:21обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2016-10-20 15:49:08
000012016004500022016-10-20 15:48:21ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2016-10-20 15:49:09
000012016004500032016-10-20 15:48:21документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-10-20 15:49:09
000012016004500042016-10-28 08:47:04ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2016-10-28 08:47:23
000012016004500052016-11-23 09:08:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-11-23 09:09:06
000012016004500062016-11-24 15:15:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2016-11-24 15:15:08