Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Доставка на материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, Община Твърдица”
Описание: „Доставка на материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство” гр.Твърдица, Община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004600012016-11-08 16:25:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2016-11-08 16:26:04
000012016004600022016-11-08 16:25:43ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2016-11-08 16:26:05
000012016004600032016-11-08 16:25:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-11-08 16:26:05
000012016004600042016-11-09 09:24:33документация за участие в процедуритеПриложения към документация за участие2016-11-09 09:24:47
000012016004600052016-11-21 13:48:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-11-21 13:48:54
000012016004600062016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор № 802016-12-16 13:18:26
000012016004600072016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 802016-12-16 13:18:29
000012016004600082016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор № 812016-12-16 13:18:32
000012016004600092016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 812016-12-16 13:18:35
000012016004600102016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор № 822016-12-16 13:18:39
000012016004600112016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 822016-12-16 13:18:43
000012016004600122016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор № 832016-12-16 13:18:47
000012016004600132016-12-16 13:18:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договор № 832016-12-16 13:18:52