Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Строително – ремонтни дейности за обект СУ „Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица и доставка и монтаж на асансьор за обект ОУ "Никола Вапцаров", с.Бяла паланка, община Твърдица”
Описание: “Строително – ремонтни дейности за обект СУ „Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица и доставка и монтаж на асансьор за обект ОУ "Никола Вапцаров", с.Бяла паланка, община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004700012017-01-11 15:13:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-01-11 15:15:12
000012017004700032017-01-11 15:13:15ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-01-11 15:15:12
000012017004700042017-01-11 15:13:15документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-01-11 15:15:13
000012017004700042017-01-20 09:34:27разясненията по документациите за участиеРазяснение 12017-01-20 09:35:15
000012017004700052017-01-20 09:34:27разясненията по документациите за участиеРазяснение 22017-01-20 09:35:19
000012017004700062017-01-20 09:34:27разясненията по документациите за участиеРазяснение 32017-01-20 09:35:25
000012017004700072017-01-20 09:34:27разясненията по документациите за участиеПриложение2017-01-20 09:35:30
000012017004700082017-01-24 14:42:07разясненията по документациите за участиеРазяснение 42017-01-24 14:42:17
000012017004700092017-01-24 14:42:07разясненията по документациите за участиеРазяснение 52017-01-24 14:42:20
000012017004700102017-03-07 15:50:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-03-07 15:50:50
000012017004700112017-03-28 08:42:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-03-28 08:43:27
000012017004700122017-03-28 08:42:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към дговора2017-03-28 08:43:31
000012017004700132017-03-28 08:42:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към дговора2017-03-28 08:43:35