Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Специализиран превоз на персонала на ДВУИ и ДВПР - гр. Твърдица”
Описание: „Специализиран превоз на персонала на ДВУИ и ДВПР - гр. Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004800012017-02-17 08:30:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-02-17 08:31:56
000012017004800022017-02-17 08:30:49ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-02-17 08:31:57
000012017004800032017-02-17 08:30:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-02-17 08:31:58
000012017004800042017-02-27 08:34:59ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-02-27 08:36:37
000012017004800052017-03-28 13:47:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-03-28 13:48:06
000012017004800062017-04-24 10:54:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-04-24 10:55:06