Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Въвеждане на енергоефективни мерки за обект "Сграда за административни и социални услуги",гр. Твърдица, община Твърдица и обект СОУ "Г. КАРАВЕЛОВ", гр. Шивачево, община Твърдица по обособени позиции"
Описание: “Въвеждане на енергоефективни мерки за обект "Сграда за административни и социални услуги",гр. Твърдица, община Твърдица и обект СОУ "Г. КАРАВЕЛОВ", гр. Шивачево, община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Въвеждане на енергоефективни мерки за обект "Сграда за административни и социални услуги",гр. Твърдица, община Твърдица” и Обособена позиция № 2 – “Въвеждане на енергоефективни мерки за обект СОУ "Г. Каравелов", гр. Шивачево, община Твърдица”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 519894.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004800062017-03-13 16:01:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-03-13 16:01:25
000012017004800082017-03-13 16:04:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-03-13 16:05:08
000012017004800092017-03-14 09:31:21ДРУГОРегистрация на процедурата в ССИРегистрация на процедурата в ССИ2017-03-14 09:31:49
000012017004800102017-03-16 13:46:27ДРУГОРазяснениеРазяснение2017-03-16 13:46:50
000012017004800112017-03-16 13:46:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-03-16 13:46:55
000012017004800122017-03-16 13:46:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проектна част - Обособена позиция 1 - част 12017-03-16 13:46:59
000012017004800132017-03-16 13:46:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проектна част - Обособена позиция 1 - част 22017-03-16 13:47:03
000012017004800142017-03-16 13:46:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проектна част - Обособена позиция 2 - част 12017-03-16 13:47:07
000012017004800152017-03-16 13:46:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проектна част - Обособена позиция 2 - част 22017-03-16 13:47:10
000012017004800162017-03-16 13:46:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проектна част - Обособена позиция 2 - част 32017-03-16 13:47:15
000012017004800172017-04-04 14:05:43разясненията по документациите за участиеРазяснение 12017-04-04 14:06:02
000012017004800182017-04-04 14:05:43разясненията по документациите за участиеПриложение към Разяснение 12017-04-04 14:06:07
000012017004800192017-05-05 16:43:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-05-05 16:44:21
000012017004800202017-05-05 16:43:32ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2017-05-05 16:44:27
000012017004800212017-10-18 15:42:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-10-18 15:43:30
000012017004800222017-10-18 15:42:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договора2017-10-18 15:43:35
000012017004800232017-10-18 15:42:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-10-18 15:43:39
000012017004800242017-10-18 15:42:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договора2017-10-18 15:43:43
000012017004800252017-12-21 10:18:09ДРУГООбявление за приключване на договор 45Обявление за приключване на договор 452017-12-21 10:18:14
000012017004800262017-12-21 10:18:09ДРУГООбявление за приключване на договор 46Обявление за приключване на договор 462017-12-21 10:18:20