Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Основен ремонт на покрив на СУ „Неофит Рилски стара сграда” гр.Твърдица и Основен ремонт на сграда - Общинска администрация пл.Свобода 1 гр.Твърдица” по обособени позиции:
Описание: “Основен ремонт на покрив на СУ „Неофит Рилски стара сграда” гр.Твърдица и Основен ремонт на сграда - Общинска администрация пл.Свобода 1 гр.Твърдица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на покрив на СУ „Неофит Рилски стара сграда” гр.Твърдица” и Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на сграда - Общинска администрация пл.Свобода 1 гр.Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005000012017-03-31 16:40:31обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-03-31 16:41:59
000012017005000022017-03-31 16:40:31ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-03-31 16:41:59
000012017005000032017-03-31 16:40:31документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-03-31 16:42:00
000012017005000042017-04-13 14:02:15ДРУГОУведомление до заинтересованите кандидатиУведомление до заинтересованите кандидати2017-04-13 14:02:23
000012017005000052017-04-20 16:56:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-04-20 16:57:27
000012017005000062017-04-21 08:41:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-04-21 08:42:15
000012017005000072017-04-21 08:41:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-04-21 08:42:18