Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Текущ ремонт и поддръжка на общинска пътна мрежа на община Твърдица”
Описание: „Текущ ремонт и поддръжка на общинска пътна мрежа на община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 154000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005100012017-04-21 16:53:22обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-04-21 16:54:12
000012017005100022017-04-21 16:53:22ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-04-21 16:54:12
000012017005100042017-04-26 08:48:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-04-26 08:48:43
000012017005100052017-04-25 16:31:42ДРУГОСъобщение до заинтересованите кандидатиСъобщение до заинтересованите кандидати2017-04-25 16:31:48
000012017005100062017-04-25 16:31:42ДРУГООбразец №4 от Документацията за участиеОбразец №4 от Документацията за участие2017-04-25 16:31:52
000012017005100072017-04-26 15:54:10разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията2017-04-26 15:54:20
000012017005100082017-05-10 08:20:41ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-05-10 08:21:02
000012017005100092017-05-16 09:10:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-05-16 09:10:24
000012017005100102017-05-17 08:31:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-05-17 08:31:46