Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Твърдица в имоти с № 000477 и № 000493”
Описание: “Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Твърдица в имоти с № 000477 и № 000493”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005300012017-07-31 15:16:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проект - част 12017-07-31 16:24:55
000012017005300022017-07-31 15:16:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проект - част 22017-07-31 16:24:56
000012017005300032017-07-31 15:16:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проект - част 32017-07-31 16:24:57
000012017005300042017-07-31 15:16:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие - проект - част 42017-07-31 16:24:57
000012017005300052017-07-31 16:04:56документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-07-31 16:24:58
000012017005300062017-07-31 16:23:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-07-31 16:24:58
000012017005300072017-07-31 16:24:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-07-31 16:24:59
000012017005300082017-08-14 16:33:19разясненията по документациите за участиеРазяснение2017-08-14 16:33:24
000012017005300092017-08-15 16:11:05разясненията по документациите за участиеРазяснение 22017-08-15 16:11:41
000012017005300102017-08-15 16:11:05документация за участие в процедуритеПриложение към документацията2017-08-15 16:11:45
000012017005300112017-08-15 16:16:26разясненията по документациите за участиеРазяснение 32017-08-15 16:16:49
000012017005300122017-09-08 09:22:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-09-08 09:24:32
000012017005300132017-09-08 09:22:50ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2017-09-08 09:24:37
000012017005300142017-10-13 10:20:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-10-13 10:22:22
000012017005300152017-10-13 10:20:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договора2017-10-13 10:22:26