Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 , гр.Твърдица, общ.Твърдица”
Описание: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Твърдица -Главен водопроводен клон I- ниска зона - от о.к. 221 до о.к.108 , гр.Твърдица, общ.Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005400012017-07-28 19:19:56обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-07-28 19:29:07
000012017005400022017-07-28 19:27:42ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-07-28 19:29:08
000012017005400032017-07-28 19:27:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-07-28 19:29:08
000012017005400042017-08-03 16:07:33разясненията по документациите за участиеРазяснение 12017-08-03 16:08:00
000012017005400062017-08-09 14:38:26разясненията по документациите за участиеразяснение 22017-08-09 14:38:32
000012017005400062017-08-17 15:53:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-08-17 15:55:52
000012017005400072017-08-31 15:31:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-08-31 15:32:04