Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Община Твърдица”
Описание: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Община Твърдица”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005500012017-09-05 13:57:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-09-07 10:20:49
000012017005500022017-09-05 13:57:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-09-07 10:20:49
000012017005500032017-09-05 13:57:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-07 10:20:50
000012017005500042017-09-05 13:57:59документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-07 10:20:50
000012017005500052017-09-07 10:19:46документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-07 10:20:51
000012017005500062017-09-15 16:25:20ДРУГОРешение за промянаРешение за промяна2017-09-15 16:25:26
000012017005500072017-10-05 08:40:10разясненията по документациите за участиеРазяснение 12017-10-05 08:41:20
000012017005500082017-10-05 08:40:10разясненията по документациите за участиеПриложение към Разяснение 12017-10-05 08:41:25
000012017005500092017-10-16 16:25:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-10-16 16:25:41
000012017005500102017-12-11 15:56:44ДРУГОДоклад2017-12-11 15:57:22
000012017005500112017-12-11 16:00:20протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен избор2017-12-11 16:01:30
000012017005500122017-12-11 16:03:17решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен избор2017-12-11 16:03:33
000012017005500132018-02-13 15:03:29ДРУГОРешение за промяна на влязло в сила решениеРешение за промяна на влязло в сила решение2018-02-13 15:03:35
000012017005500142018-03-19 10:05:17ДРУГОРешение за прекратяванеРешение за прекратяване2018-03-19 10:05:29
000012017005500152018-03-21 13:09:54ДРУГОРешение за промянаРешение за промяна2018-03-21 13:10:19
000012017005500162018-04-10 14:16:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2018-04-10 14:16:18