Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Аварийни дености по реконструкция на бавен филтър в напорен резервоар с вливен и хранителен водопровод за водоснабдяване на СЗ гр. Шивачево, община Твърдица”
Описание: „Аварийни дености по реконструкция на бавен филтър в напорен резервоар с вливен и хранителен водопровод за водоснабдяване на СЗ гр. Шивачево, община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005600012017-09-05 14:41:33покани до определени лицаПокана2017-09-05 14:41:47
000012017005600022017-09-05 14:41:33документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-05 14:41:48
000012017005600032017-09-11 16:32:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-09-11 16:32:35
000012017005600042017-10-17 16:53:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-10-17 16:54:21