Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Извършване на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по осем обособени позиции
Описание: Извършване на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по осем обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005700012017-09-18 13:09:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-09-18 13:10:12
000012017005700022017-09-18 13:09:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-09-18 13:10:12
000012017005700032017-09-18 13:09:31документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-18 13:10:13
000012017005700042017-09-18 13:09:31документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-18 13:10:13
000012017005700052017-09-21 09:29:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-21 09:29:39
000012017005700062017-09-21 09:31:50ДРУГОСъобщениеСъобщение2017-09-21 09:32:09
000012017005700072017-09-29 13:05:00ДРУГОСъобщениеСъобщение2017-09-29 13:05:33
000012017005700082017-10-02 16:27:40разясненията по документациите за участиеРазяснение 12017-10-02 16:28:14
000012017005700092017-10-23 09:28:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-10-23 09:28:10
000012017005700102017-11-08 10:00:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-11-08 10:00:30
000012017005700112017-11-08 10:00:23ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2017-11-08 10:00:35
000012017005700122017-12-06 08:04:05ДРУГОРешение за изменениеРешение за изменение2017-12-06 08:04:10
000012017005700132017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:13
000012017005700142017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:20
000012017005700152017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:26
000012017005700162017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:33
000012017005700172017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:39
000012017005700182017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:45
000012017005700192017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:51
000012017005700202017-12-19 13:59:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-12-19 13:59:58