Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Инженеринг за пристройка на 2 етажа за тоалетни към училище Г.Каравелов в УПИ-245, кв.38, гр.Шивачево, Община Твърдица.”
Описание: “Инженеринг за пристройка на 2 етажа за тоалетни към училище Г.Каравелов в УПИ-245, кв.38, гр.Шивачево, Община Твърдица.”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005900012017-09-28 17:09:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-09-28 17:10:00
000012017005900022017-09-28 17:09:23ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-09-28 17:10:00
000012017005900032017-09-28 17:09:23документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-09-28 17:10:01
000012017005900042017-10-16 08:27:12ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-10-16 08:27:29
000012017005900052017-10-20 10:49:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-10-20 10:49:06
000012017005900062017-10-24 12:01:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-10-24 12:01:55